حرفاي خودموني
Saturday, October 14, 2006
 
حال ما خوب است...
همين جور الكي دلم گرفته، دل هواي سالهاي خيلي دور از اين روزا رو كرده، اون موقع هايي كه از سرويس مدرسه جا موندم، يا اون روز برفي كه گوش به زنگ بودم كه راديو بگه به علت بارش برف، مدارس ابتدايي تعطيلن، يا حتي بعد تر از اون روزا، روزايي كه بزرگتر شده بودم و دانشگاه ميرفتم، حس خوبي كه هيچوقت اون موقع نفهميدمش، حسي كه هر چي از اون روزها بيشتر ميگذره، نبودش بيشتر حس ميشه و دلتنگي منم براش همينطور. دلم براي خيلي چيزا تنگ شده كه فقط نبودشون حس ميشن،‌ فقط نبودشون و اصلاً نميشه با كلمه‌ها ازشون گفت. انگاري كه كلمه‌ها خيلي كم ميارن و نميتونن بار اون حس رو تحمل كنن.
يادته چقدر تهران برف ميومد؟ يادته كه كرايه تاكسي 15 زار بود؟ يادته وقتي كوچيكتر بوديم دغدغه اينو نداشتيم كه فردا چه روزيه، يه روزي بود مثه بقيه روزا چه فرقي ميكرد كه شنبه باشه يا يك شنبه، فقط دوست نداشتيم كه جمعه ها تموم بشن و به شنبه لعنتي كه برابر بود با شروع دوباره مدرسه، وصل بشه.
يادمه نتيجه كنكور رو كه گرفتم و فهميدم كه قبول شدم، فقط به دنياي جديدي كه با دوستاي جديد شروع ميشد فكر كردم. هميشه كشف ناشناخته‌ها هيجان داره، مگه نه؟ اينم يه جورايي جديد و ناشناخته بود. به هر صورت اين فصلي بود كه بايد شروع ميشد و تموم. راستي همه فصلها، تموم ميشن؟ تو چي ميگي؟ نميدونم تموم ميشن يا به بودنشون عادت ميكنيم، يا عادت ميكنيم كه بدون فكر كردن به تموم شدنش، سعي كنيم كه بگذره، فقط. چقدر دوست دارم كه بعضي فصلها زود تموم بشن، خيلي زود
بزرگتر كه شديم تو رفتي سراغ زندگي خودت و منم... ديدن گهگاهي، چيزي بود كه دلخوشيمون بود، تو هم زندگيت جدا شد همونطوري كه زندگي من جدا شد، جدا شد از همه چيزايي كه زماني واسه هر دومون زندگي بود، جدا شد از همه لحظاتي كه با هم بوديم و با هم گريه و خنده مي‌كرديم، جدا شد از همه چيزايي كه بايد يه روزي از زندگيمون ميرفتن بيرون، اونم به حكم گذشت زمان.
...
از خودت بگو اين روزا چه ميكني، اوضاع چطوره؟ ميدونم اگه تو هم به اون لحظه فكر كني، دلت ميگيره، بغضتو مي‌خوري و در حالي كه سعي ميكني منطقي رفتار كني، ميگي: خوب، مراقب خودت باش و در حالي كه چشات معلوم نيست اون دور دورا دنبال چي مي‌گرده، باروني ميشه و اين همون لحظه‌ايه كه آدم خيلي دوست داره كه زودتر بگذره و سنگينيش يه ذره، فقط يه ذره كم بشه.بگذريم، گفتم كه دلم الكي هواي اون روزايي رو كرده كه اصلاً به اين چيزا فكر نميكردم و سبكتر بودم.

نوشته شده توسط رضا 1:46 PM
 

Powered by Blogger

This page is powered by Blogger, the easy way to update your web site.

(Best Weblogs) بهترين وبلاگ های ايرانیPersian Weblogs Listbest weblog service provider