حرفاي خودموني
Tuesday, November 15, 2005
 
هم نفس ِ قسمت
من، تو
پايان فصل من و آغاز فصل ما شدنمان را در كنار هم و با صداي باران و بوي خاك نمناك شروع كرديم و به انتظار جشني بزرگتر در آينده‌اي نه چندان دور، تصميم به پرواز گرفته ايم، مي خواهيم به آسمان رفته و اوج را تجربه كنيم .
براي ما هميشه باران و بوي خاك باران خورده، يادآور اين روز دوست داشتني خواهد بودنوشته شده توسط رضا 5:30 PM
Thursday, November 10, 2005
 
...
باران پرده‌اي نشد تا رفتنت را نبيبنم و حجابي بود تا ماندنم را نبيني، بگو به من آيا هنوز هم زمزمه‌هاي عاشقانه‌ام را مي‌شنوي؟ دلم گرفته...نوشته شده توسط رضا 9:27 AM
 

Powered by Blogger

This page is powered by Blogger, the easy way to update your web site.

(Best Weblogs) بهترين وبلاگ های ايرانیPersian Weblogs Listbest weblog service provider