حرفاي خودموني
Sunday, April 25, 2004
 
آغاز و پایان
هر شروعی را پایانی و هر سلامی را خداحافظی به همراه هست
هر راهی روزی شروع و روزی پایان میگیرد چه به مقصد برسد و چه نرسد
هر طلوعی لاجرم به همراه خود غروبی دارد چه دوست داشته باشیم و جه نداشته باشیم
به هر صورت این رسمی کهن است که در جریان است
اگر کسی مرا خواست
بگویید رفته باران ها
را تماشا کند
و اگر اصرار کرد
بگویید برای دیدن طوفانها
رفته است
و اگر باز هم سماجت کرد
بگویید رفته است تا دیگر
باز نگردد
-----
ولی من دوست دارم که باز گردم.
خدا نگهدار
-----
شعر از : بیژن جلالی


نوشته شده توسط رضا 2:28 PM
Thursday, April 08, 2004
 
رویا
دیشب دنبال یه سری ازجزوه های درسی قدیمی بودم. همیشه دوست دارم که هرازچند گاهی به انباری برم و اونجا رو حسابی وارسی کنم. پر از وسایل و اجناس قدیمی که گذشت زمان به صورت گرد وغبار روی اونارو گرفته وقتی که هردفعه گرد وغباری که روی صندوق قدیمی نشسته رو پاک میکنم و بازش میکنم، یاد ماشین زمان میافتم. فقط با یه نگاه گذرا به وسایلی که اونجا روی هم چیده شدن، در یک چشم به زدن به دوران قدیم برمیگردم. دیشب چشمم به یه کارتن کهنه خورد که اسمم روش نوشته شده بود و یه گوشه ای از انباری بود. وقتی اونو دیدم تعجب کردم که چطور تا حالا ندیدمش. با مکافات وسایلی که روش بود کنار گذاشتم و بازش کردم. باور کردنی نبود، تمام کتابای دوران دبستانم اونجا بودن. واقعاً شوکه شدم. کتاب فارسی اول دبستانُ باز کردم که از تمرین خط و نقطه شروع شده بود و درسایی که برام خاطرات اون موقع رو تداعی میکرد. بقیه کتابا رو نگاه میکردم چه عطری داشت. مطمئن هستم که جز خودم هیچ کس دیگه ای بوی اون کتابامو نمیتونه تشخیص بده تصمیم کبری، حسنک کجایی، باز باران باترانه وکلی چیزای دیگه. روزآخرمدرسه، اسم همه بچه های کلاسُ توی کاغذ مینوشتم و به عنوان یادگاری نگه میداشتم، با دیدن اسم اونا اشک تو چشام جمع شدن، بجز پنج نفرشون که هنوز هم همدیگه رو می بینیم، از بقیه خبری ندارم. بعد از اینکه کارم اونجا تموم شد برگشتم تواتاقم و به اتفاقات تلخ و شیرینی که توی مدرسه داشتم فکر میکردم و خوابم برد. بعد از مدتها با آرامشی غیر قابل وصفی خوابیدم.

نوشته شده توسط رضا 3:26 PM
 

Powered by Blogger

This page is powered by Blogger, the easy way to update your web site.

(Best Weblogs) بهترين وبلاگ های ايرانیPersian Weblogs Listbest weblog service provider